جشن پایان ترم مرداد ماه

جشن پایان ترم مرداد ماه

والدین گرامی به اطلاع می رساند بیستمین جلسه کلاسهای مرداد ماه آکادمی خلاق 4 تا 7 ساله هاو پایان ترم، روز چهارشنبه مورخ 98/5/30 می باشد که به دلیل بین التعطیلی بودن، جشن آخر ترم در روز دوشنبه مورخ 98/5/28 برگزار میگردد.

خاطرنشان می سازد کلاس ها در روز چهارشنبه مورخ 98/5/30 برقرار خواهد بود.

 

با تشکر: آکادمی خلاق 4 تا 7 ساله ها


تعداد نمایش: 2,096 تاریخ: 1398/05/23

اخبار مرتبط

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3


تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3
ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی
گزارش بهداشت 98/11/13

گزارش بهداشت 98/11/13


گزارش بهداشت
تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30

تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30


تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30