اخبار آکادمی

 
تعطیلی  چهارشنبه 22 ابان 98 بعلت آلودگی هوا

تعطیلی چهارشنبه 22 ابان 98 بعلت آلودگی هوا


تعطیلی فردا چهارشنبه 22 ابان 98

 

خلاقیت نمایشی

خلاقیت نمایشی


خلاقیت نمایشی
گزارش بهداشت 98/8/12

گزارش بهداشت 98/8/12


گزارش بهداشت
شروع ثبت نام آبان ماه

شروع ثبت نام آبان ماه


شروع ثبت نام آبان ماه
کلاس خلاقیت (اوریگامی ماهی) 98/7/24

کلاس خلاقیت (اوریگامی ماهی) 98/7/24


کلاس خلاقیت (اوریگامی)

ساخت ماهی

کلاس نقاشی 98/7/23

کلاس نقاشی 98/7/23


کلاس نقاشی ( کلاژ مداد شمعی و کاغذ رنگی)
گزارش بهداشت 98/7/14

گزارش بهداشت 98/7/14


گزارش بهداشت
کلاس خلاقیت (اوریگامی سگ) 98/7/10

کلاس خلاقیت (اوریگامی سگ) 98/7/10


اوریگامی ( هنر کاغذ و تا)