کلاس خلاقیت 97/12/12

کلاس خلاقیت
موضوع: بازی با رنگ با انگشتان
ترکیب رنگهای اصلی و به دست آوردن رنگهای جدید و متعدد.
طرز استفاده از الگو و درست کردن قالب برای نقاشی و یا استفاده از عکس.
هدف: این مهارت باعث تقویتدست ورزی در کودکان شده و تمرکز و دقت آنها را افزایش میدهد. 


تعداد نمایش: 2,406 تاریخ: 1397/12/13

کلاس خلاقیت 97/12/12

اخبار مرتبط

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3


تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3
ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی
گزارش بهداشت 98/11/13

گزارش بهداشت 98/11/13


گزارش بهداشت
تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30

تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30


تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30