کلاس خلاقیت 98/5/23

کلاس خلاقیت
ساخت جامدادی از لوله دستمال توالت
در این جلسه ساخت یک جامدادی با لوله خالی دستمال توالت به شکل خرگوش به بچه ها آموزش داده شد.
وسایل مورد نیاز: لوله خالی دستمال توالت، مقداری مقوای رنگی، چسب ، ماژیک و قیچی.
نتیجه و هدف این کلاس، آموزش ساخت وسایل قابل استفاده از وسایل دور ریز میباشد.
در این کلاس بچه ها مهارت بریدن اشکالی بصورت دایره و شکلهای دیگر را فرا میگیرند که اینکار به دست ورزی و استفاده ازقیچی و انگشتان و دقت در دیدن شکلی که میخواهند ببرند را بسیار کمک میکند.
همچنین چسبانیدن و جای گزینی شکلهای بریده شده به شکل گوشها و پاهای خرگوش را نیز می آموزند.
و در انتها یک جامدادی قابل استفاده خواهند داشت.
کلاسهای خلاقیت و ساخت چیزهای کوچک از وسایل بسیار ابتدایی و گاها دور ریز، بسیار به کودک در پرورش جسمانی، مثل هماهنگی چشمها و دستها و کنترل استفاده از قیچی
همچنین در پرورش فکر کودک ، اینکه کودک فکر خود را به عمل تبدیل کند بسیار مفید میباشد.
با اینکار کودکان در آینده ترس از عملی کردن افکار خود را نخواهند داشت.
و میتوانند چیزهای مورد نیاز خود را بدون ترس  از خرابکاری  براحتی بسازند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


تعداد نمایش: 2,228 تاریخ: 1398/05/24

اخبار مرتبط

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3


تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3
ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی
گزارش بهداشت 98/11/13

گزارش بهداشت 98/11/13


گزارش بهداشت
تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30

تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30


تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30