کلاس نقاشی(۹۸/۲/۳۱)

کلاس نقاشی

جلسه اخر از مهارت دست ورزی و رنگ آمیزی بدون بیرون زدگی ترکیب اشکال نوک تیز و زاویه دار انجام شد. کودکان در این جلسه بطور کامل رنگ کردن زوایا با مداد رنگی را آموزش دیدند.

۲

ذ

 


تعداد نمایش: 2,361 تاریخ: 1398/03/03

اخبار مرتبط

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3


تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3
ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی
گزارش بهداشت 98/11/13

گزارش بهداشت 98/11/13


گزارش بهداشت
تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30

تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30


تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30