کلاس نقاشی (کشیدن تخیلات بصورت نقاشی) 98/2/10


کلاس نقاشی (کشیدن تخیلات بصورت نقاشی) 
در روز سه شنبه 98/2/10 کلاس نقاشی برگزار گردید. 
در این جلسه از کودکان خواسته شد تا آرزوهای خود را بر روی کاغذ بکشند. 
بچه ها آرزوهای قشنگی دارند که با کشیدن و صحبت درباره آنها احساس جالبی داشتند ، گویا یک قدم به آرزوهایشان نزدیک شده اند.
بعضی از آنها آرزوهای خیالی مانند داشتن اسب شاخدار، داشتن موشک فضایی و گرفتن رنگین کمان داشته و بعضی دیگر وسایل بزرگسالان مثل موبایل و تبلت ، و برخی داشتن سگ خانگی، طوطی و خارپشت داشتند.
به آنها برای کشیدن فکرشون از تخیل به صورت نقاشی آموزش و کمک داده شد. 
این آرزوها در نقاشیهای آنها کاملا مشاهده میشود .

 


تعداد نمایش: 2,699 تاریخ: 1398/02/11

اخبار مرتبط

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3


تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3
ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی
گزارش بهداشت 98/11/13

گزارش بهداشت 98/11/13


گزارش بهداشت
تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30

تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30


تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30