گزارش بهداشت 98/4/9

روز یکشنبه مورخ  98/4/9
زبان آموزان در دو شیفت صبح و عصر توسط مربی بهداشت مورد معاینه قرار گرفتند که به شرح ذیل می باشد :


معاینه دندان: لق بودن ، خرابی و پوسیدگی دندان و در برخی موارد جرم بر روي دندان ها مشاهده می شود که با مسواك زدن و مراقبت از دندان ها قابل پیشگیري می باشد.

لازم به ذکر است یکی از راههاي جلوگیري از پوسیدگی دندان عدم استفاده از مواد قندي می باشد .


معاینه پوست : حساسیت هاي پوستی (پوست پوست شدن دست ها، اگزما، قرمز شدن دست و...) .
 عامل ایجاد : موروثی ، بر اثر سرما، تماس مستمر با مواد آلرژي زا و.. می باشد .
آبله مرغان (معمولا ابتدا باعث قرمزي و خارش پوست شکم یا پشت و یا روي صورت می شود که علائم اولیه بیماري به صورت جوشهاي ریز آبدار قرمز یا صورتی ظاهر می گردد و سپس در تمام نقاط بدن گسترش می یابد و در دو سه روز اول بیماري بشدت مسري می باشد .


معاینه ناخن: بلند بودن ناخن و تماس با آلودگی هاي محیط و تجمع این آلودگی ها در زیر ناخن کودکان و کوتاه نکردن ناخن ها امکان بروز بیماري در کودکان را بوجود می آورد که در صورت مشاهده این مورد ، به والدین اطلاع داده می شود 


معاینه مو: نامرتب بودن موها، وجود موخوره و وجود رشک در موهاي کودکان مورد بررسی قرار گرفت که در مواردي که در صورت مشاهده مورد خاص ، به والدین اطلاع داده می شود . 

عامل ایجاد (رشک) حیوانات خانگی سگ،گربه، میمون و... کلاه، شال گردن، شال سر یا برخی وسایل تزیینی از جنس الیاف مصنوعی یا پشمی که امکان زنده ماندن شپش در آنها وجود دارد و براي موها استفاده میگردد ، می باشد.


در نهایت طبق چکاپ مربی بهداشت غالب زبان آموزان در وضعیت مطلوبی قرار دارند .

 

مربی بهداشت آکادمی 4 تا 7 ساله ها


تعداد نمایش: 1,110 تاریخ: 1398/04/11

اخبار مرتبط

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3


تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3
ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی
گزارش بهداشت 98/11/13

گزارش بهداشت 98/11/13


گزارش بهداشت
تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30

تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30


تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30