کلاس خلاقیت 97/12/4

 

کلاس خلاقیت
ادامه چرخه رنگ، سه رنگ اصلی و ترکیب رنگها

 

ترکیب دورنگ اصلی قرمز و آبی که تشکیل رنگ بنفش را میدهند که درجه روشنی و تیرگی این رنگ بستگی به اندازه رنگهای ابی وقرمز دارد.


تعداد نمایش: 2,713 تاریخ: 1397/12/05

اخبار مرتبط

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3


تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3
ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی
گزارش بهداشت 98/11/13

گزارش بهداشت 98/11/13


گزارش بهداشت
تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30

تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30


تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30