کلاس خلاقیت 98/5/28


کلاس خلاقیت
روز دوشنبه 98/5/28 کلاس خلاقیت برگزار گردید. در این جلسه بچه ها با استفاده از یک برگ کاغذ و یک تکه روبان و تکه ای مگنت یک یادداشت رو یخچالی درست کردند.
در این برنامه بچه ها کار کردن با قیچی، برش خطهای صاف، آشنایی با وسیله سوراخ کردن کاغذ و کار با آن، همچنین رد کردن روبان از سوراخ کاغذ و گره زدن آن را یاد گرفتند. 
که مجموع این کارها برای تمرکز و همکاری چشم و دست بسیار مفید میباشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد نمایش: 2,201 تاریخ: 1398/05/29

اخبار مرتبط

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3


تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3
ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی
گزارش بهداشت 98/11/13

گزارش بهداشت 98/11/13


گزارش بهداشت
تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30

تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30


تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30