کلاس نقاشی (تکنیک مداد شمعی) 97/12/7

کلاس نقاشی

در روز سه شنبه 97/12/7 کلاس نقاشی برگزار گردید.

در این کلاس در ادامه تدریس کلاسهای قبل، از تکنیک مدادشمعی استفاده گردید . ابتدا داستانی بسیار کوتاه  برای کودکان گفته و از آنها خواسته شد با توجه به خلاقیت، شناخت و ذهنیت خویش از درخت و حیوانات  گفته شده، و همچنین کمک و آموزش مربی نقاشی آن داستان را به تصویر بکشند.

داستان در مورد یک جنگل و دوستی چند حیوان از جمله پروانه، لاک پشت و پینه دوز بود، که در مراحل داستان ابتدا توضیحی درباره چگونگی کشیدن درخت و حیوانات بر روی وایت بورد داده و سپس زبان آموزان مرحله به مرحله با مربی پیش رفته تا نقاشی آنها کامل شد.

(قابل ذکر است که کارهای زبان آموزان برای مشاهده روند پیشرفت آنها، در آخر هر ماه به والدین تحویل داده خواهد شد)

 

برای اطلاع بیشتر در مورد نقاشی کودکان و تفسیر شکلها و رنگهای آن به قسمت فعالیتهای فوق برنامه، قسمت نقاشی مراجعه نمایید. 

 

نمونه کارهای زبان آموزان(جنگل و حیوانات کوچک)

 

 

 


تعداد نمایش: 5,524 تاریخ: 1397/12/08

اخبار مرتبط

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3


تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3
ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی
گزارش بهداشت 98/11/13

گزارش بهداشت 98/11/13


گزارش بهداشت
تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30

تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30


تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30