کلاس نقاشی 98/2/17

کلاس نقاشی 98/2/17

امروز به صورت اصولی با بچه ها از ابتدا تکنیک رنگ آمیزی بصورت دقیق ، و بدون بیرون زدن از شکل کار شد.

اول رنگ آمیزی شکلهای دایره ای که گوشه و زاویه ندارند و برای بچه های مبتدی رنگ کردنشان آسانتر میباشد. 

سپس کسانیکه در اینکار موفق بودند شکلهای زاویه دار مثل مربع و مثلث کار شد، و در انتها هم شکلهای نوک تیز و در هم همانند ستاره که زاویه های بیشتر و تیزتری دارند آموزش داده شد.

 

 


تعداد نمایش: 2,376 تاریخ: 1398/02/19

اخبار مرتبط

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3


تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3
ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی
گزارش بهداشت 98/11/13

گزارش بهداشت 98/11/13


گزارش بهداشت
تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30

تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30


تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30