کلاس نقاشی 98/3/21

سه شنبه 98/3/21 کلاس نقاشی برگزار گردید.

در این جلسه بچه ها شکلهایی که با دایره میتوان کشید را کشیده و رنگ آمیزی کردند.

رنگ آمیزی برای مهارت و دست ورزی آنها و درست رنگ آمیزی کردن و بیرون نزدن از خطوط بسیار حائز اهمیت میباشد.

 


تعداد نمایش: 979 تاریخ: 1398/03/22

اخبار مرتبط

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3


تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3
ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی
گزارش بهداشت 98/11/13

گزارش بهداشت 98/11/13


گزارش بهداشت
تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30

تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30


تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30