کلاس نقاشی 98/4/11

سه شنبه 98/4/11 
کلاس نقاشی انجام شد. به هر کدام از بچه ها در ادامه تعلیمات خود، آموزش رنگ آمیزی و دست ورزی لازم آموزش داده شد.
به این ترتیب که کسانی که مهارت رنگ آمیزی کمتری داشتند اشکالی برای رنگ آمیزی و مداد در دست گرفتن و دست ورزی داده شد. به کسانس که مهارت بالاتری داشتند آموزش کشیدن اشکالی با ذهنیت خودشان داده شد. 

 

 


تعداد نمایش: 2,087 تاریخ: 1398/04/12

اخبار مرتبط

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3


تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3
ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی
گزارش بهداشت 98/11/13

گزارش بهداشت 98/11/13


گزارش بهداشت
تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30

تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30


تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30