کلاس نقاشی 98/4/25

روز سه شنبه 98/4/25  کلاس نقاشی برگزار گردید و طبق روال و برنامه کلاسی آکادمی هر یک از کودکان بنا به مراحل پیشرفت خود آموزش دیدند.


برای کسانی که از مهارت بالاتری برخوردار می باشند برنامه ای برای برگزاری نمایشگاه کارهای ایشان در نظر گرفته شده است که در همین راستا بچه ها مشغول به کشیدن نقاشی های خود میباشند.

 

مربی نقاشی آکادمی 4 تا 7 ساله ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد نمایش: 2,170 تاریخ: 1398/04/26

اخبار مرتبط

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3


تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3
ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی
گزارش بهداشت 98/11/13

گزارش بهداشت 98/11/13


گزارش بهداشت
تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30

تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30


تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30