کلاس نقاشی 98/5/1

کلاس نقاشی 98/5/1

کلاس نقاشی در روز سه شنبه برگزار گردید.

گروهی از بچه ها در ادامه کار نمایشگاهی  نقاشی های خود را کامل نموده و 

و به گروهی دیگر نیز در ادامه طریق رنگ میزی صحیح آموزش داده شد.

 

 با تشکر: مربی نقاشی آکادمی 4 تا 7 ساله ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد نمایش: 2,276 تاریخ: 1398/05/05

اخبار مرتبط

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3


تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3
ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی
گزارش بهداشت 98/11/13

گزارش بهداشت 98/11/13


گزارش بهداشت
تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30

تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30


تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30