کلاس نقاشی 98/5/15

کلاس نقاشی 98/5/15

سه شنبه 98/5/15
کلاس نقاشی برگزار گردید و بنابر برنامه ریزی آکادمی بچه ها هر کدام در سطح و مهارتهای خویش آموزش دیدند.
کسانی که به مهارت رنگ آمیزی نیاز داشتند رنگ آمیزی و دیگران نیز به ترسیم و سپس رنگ آمیزی پرداختند. 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد نمایش: 2,389 تاریخ: 1398/05/16

اخبار مرتبط

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3


تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3
ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی
گزارش بهداشت 98/11/13

گزارش بهداشت 98/11/13


گزارش بهداشت
تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30

تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30


تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30