کلاس نقاشی 98/5/22

روز سه شنبه 98/5/22 کلاس نقاشی برگزار گردید.


در این کلاس از گروهی از بچه ها خواسته شد تا با تصوراتی که از خانواده خود دارند میز شام و کسانیکه با آنها سر میز هستند و غذا میخورند را یکشند. 
از گروهی دیگر خواسته شد تا یک باغ وحش را به تصویر در بیاورند.
نقاشیهای این گروه برای نمایشگاه آماده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد نمایش: 2,206 تاریخ: 1398/05/23

اخبار مرتبط

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3


تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3
ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی
گزارش بهداشت 98/11/13

گزارش بهداشت 98/11/13


گزارش بهداشت
تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30

تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30


تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30