کلاس نقاشی 98/6/5

در روز سه شنبه 98/6/5 کلا نقاشی برگزار گردید.


موضوع نقاشی : دریا و آنچه در آن است.
هدف: شناخت موجودات دریایی ، طریقه کشیدن و رنگ آمیزی آنها از ذهن خود کودک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد نمایش: 2,642 تاریخ: 1398/06/05

اخبار مرتبط

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3


تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3
ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی
گزارش بهداشت 98/11/13

گزارش بهداشت 98/11/13


گزارش بهداشت
تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30

تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30


تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30