کلاس نقاشی98/3/7

کلاس نقاشی 98/3/7

کودکانی که از قبل برای مدتی است بکلاس نقاشی آمده اند،  در مهارت دست ورزی و رنگ آمیزی صحیح  تقریبا بجای قابل قبولی رسیده اند، همچنین از لحاظ کشیدن نقاشی های ذهنی، یعنی اینکه اجسام را با ذهن خود بکشند ، مثل کشیدن یک خانه یا ادمک یا ماشین و غیرو...  بنابراین در این جلسه طبق روند آموزش نقاشی مصوب آکادمی، جسمی روبروی آنها قرار داده و از آنها خواسته شد بدون استفاده از ذهنیات خود، آنچه را که می بینند کشیده و رنگ آمیزی کنند. 
برای تازه واردین رنگ آمیزی های ابتدایی یعنی رنگ کردن شکلهای گرد بدون زاویه ، برای مهارت رنگ آمیزی توضیح و انجام شد.  

 

 


تعداد نمایش: 1,789 تاریخ: 1398/03/10

اخبار مرتبط

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3


تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3
ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی
گزارش بهداشت 98/11/13

گزارش بهداشت 98/11/13


گزارش بهداشت
تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30

تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30


تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30