گزارش بهداشت 97/11/28

گزارش بهداشت 97/11/28

به دلیل بین تعطیل قرار گرفتن روز یکشنبه مورخ 97/11/21 و حضور اندک زبان آموزان در آکادمی، چکاپ بهداشت زبان آموزان به روز یکشنبه مورخ 97/11/28 موکول گردید.
زبان آموزان در دو شیفت صبح و عصر در موارد پوست، مو، دندان و ناخن توسط مربی بهداشت چک گردیدند.
در نهایت با چکاپ انجام شده از سوی مربی بهداشت بر روی تک تک زبان آموزان، غالب زبان آموزان آکادمی در موارد چک شده، یعنی از لحاظ وضعیت مو، ناخن و پوست در شرایط مطلوبی قرار دارند.
در مورد دندان، لق بودن و مقداری پوسیدگی دندان، و در برخی موارد جرم بر روی دندانها مشاهده میشود که با رعایت و مراقبت از دندانها قابل پیشگیری می باشد.
توجه داشته باشید که یکی از راههای جلوگیری از پوسیدگی دندان، عدم استفاده از مواد قندی، بالاخص شب هنگام، و مسواک زدن میباشد.
با تشکر از همکاری شما عزیزان
مربی بهداشت آکادمی 4تا7 ساله ها

 


تعداد نمایش: 2,254 تاریخ: 1397/12/01

اخبار مرتبط

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3

تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3


تعطیل نبودن آکادمی شنبه 98/12/3
ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی
گزارش بهداشت 98/11/13

گزارش بهداشت 98/11/13


گزارش بهداشت
تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30

تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30


تعطیلی آکادمی دوشنبه 98/10/30