اخبار آکادمی

 
کلاس خلاقیت 98/5/23

کلاس خلاقیت 98/5/23


کلاس خلاقیت 98/5/23
کلاس نقاشی 98/5/22

کلاس نقاشی 98/5/22


کلاس نقاشی 98/5/22
تعطیلات تابستانی 98

تعطیلات تابستانی 98


تعطیلات تابستانی 98
جشن پایان ترم مرداد ماه

جشن پایان ترم مرداد ماه


جشن پایان ترم مرداد ماه
کلاس نقاشی 98/5/15

کلاس نقاشی 98/5/15


کلاس نقاشی 98/5/15
کلاس خلاقیت و استعداد یابی 98/5/14

کلاس خلاقیت و استعداد یابی 98/5/14


کلاس خلاقیت و استعداد یابی 98/5/14
برگزاری کلاس خلاقیت و استعداد یابی

برگزاری کلاس خلاقیت و استعداد یابی


کلاس خلاقیت و استعداد یابی
کلاس نقاشی 98/5/8

کلاس نقاشی 98/5/8


کلاس نقاشی 98/5/8
کلاس خلاقیت 98/5/7

کلاس خلاقیت 98/5/7


کلاس خلاقیت 98/5/7
گزارش بهداشت 98/5/6

گزارش بهداشت 98/5/6


گزارش بهداشت 98/5/6