اخبار آکادمی

 
کلاس خلاقیت98/2/11

کلاس خلاقیت98/2/11


کلاس خلاقیت98/2/11
قابل توجه والدین عزیز

قابل توجه والدین عزیز


والدین عزیزی که تمایل به اوردن غذای ......
کلاس خلاقیت(ساخت دستبند نمدی)98/2/4

کلاس خلاقیت(ساخت دستبند نمدی)98/2/4


کلاس خلاقیت  98/2/4

ساخت دست بند نمدی 

کلاس نقاشی(تکنیک کلاژ) 98/2/3

کلاس نقاشی(تکنیک کلاژ) 98/2/3


کلاس نقاشی(تکنیک کلاژ) 98/2/3
کلاس خلاقیت 98/1/27

کلاس خلاقیت 98/1/27


کلاس خلاقیت 98/1/27
 
ثبت نام اردیبهشت ماه

ثبت نام اردیبهشت ماه


ثبت نام اردیبهشت ماه
کلاس خلاقیت 98/1/20

کلاس خلاقیت 98/1/20


کلاس خلاقیت 98/1/20
نکته قابل توجه

نکته قابل توجه


نکته مهم و قابل توجه
کلاس خلاقیت 97/12/26

کلاس خلاقیت 97/12/26


کلاس خلاقیت 97/12/26